สืบสานสงกรานต์ วัดสามบัณฑิต

สืบสานประเพณีไทยในวันสงกรานต์และทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสามบัณฑิตจ.พระนครศรีอยุธยา

* สายบุญ มหานครข่าว*

เนื่องด้วยวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 (ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 5) ทางวัดสามบัณฑิต ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ถือเป็นการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ จึงเป็นวันแห่งความรัก ความพูกผันที่มีต่อกันของทั้งครอบครัว ชุมชน สังคมและศาสนา โดยในช่วงเช้าได้มีการทำบุญตักบาตร ขอพรจากพ่อ แม่และญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพรักและยังถือเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว


และที่ขาดไม่ได้ก็คือ การสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยการสรงน้ำพระนั้น ถือเป็นประเพณีที่ดีงามของไทยที่ถือปฎิบัติกันมาตั้งแต่โบราณ เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมแสดงออกถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ทั้งนี้วัดสามบัณฑิตได้จัดพิธีสรงน้ำพระในเทศกาลสงกรานต์ทุกปี เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณได้ให้ญาติโยมได้สืนสานประเพณีที่ดีงามนี้ต่อไป

  
นอกจากจะเป็นวันสงกรานต์แล้วทางวัดสามบัณฑิตได้จัดตั้งผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำปัจจัยมาบูรณ์ปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดในสำเร็จลุล่วงตามวัถตุประสงค์ต่อไป โดยภายในงานในช่วงเช้าได้มีญาติโยมมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง และได้จัดโรงทานจากลูกศิษย์ไว้ต้อนรับญาติโยมที่มาร่วมงาน
โดยมีกำหนดการตั้งแต่ช่างเช้า ดังนี้
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา 12.00 น. ถวายผ้าป่าสามัคคี ณ ศาลาการเปรียญวัดสามบัณฑิต
เวลา 14.00 น. รำถวายศาลสมเด็จพระยาตากสินมหาราช โดยคณะ อ.พิสิษฐ์ บัวงาม จากร้านแม่เอ๋สไบทอง คลอง6 ธัญญบุรี ปทุมธานี โทร 089-4816369
เวลา 15.00 น. สรงน้ำพระ
เวลา 19.00 น. สวดบังสุกุลถวายอดีตเจ้าอาวาส และ สวดบังสุกุลอัฎฐิอุทิศแก่เครือญาติที่ล่วงลับไปแล้ว
* กลางคืนชมมหรสพ ลิเกดัง คณะกุ้ง สุธิราช วงษ์เทวัญ

จากที่ญาติโยมและลูกศิษย์ได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุข พงษ์เจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทุกประการเทอญ

//

ที่มา: หน่อย/ปารณีย์ มหานครข่าว

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *