เครือข่าย นักสร้างสุขอำเภอหัวตะพาน

ประชุมเชิงปฎิบัติการเครือข่าย นักสร้างสุขอำเภอหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 10-11 เมษายน 2562

นายอำเภอหัวตะพาน นายวิรัตน์ กลิ่นขจร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม เพื่อสร้างเครือข่ายนักสร้างสุขอำเภอหัวตะพาน ในภาพรวม พชอ. ซึ่งนายแพทย์ถิรพุทธิ เฉลิมเกียรติสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวตะพานและประธานcupหัวตะพาน ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ ….พร้อมขับเคลื่อนขยายเครือข่ายให้เป็นรูปธรรม

การอบรมนักสร้างสุขครั้งนี้ได้นำองค์ความรู้ที่เป็นเครื่องมือนำไปใช้ได้จริงในทันที nlp เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทุกคนที่เข้ามาได้รับนำไปปรับใช้ การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ สร้างภูมิคุ้มกันแรงบันดาลใจ และเป้าหมายองค์กร เพื่อตัวเองครอบครัวและอำเภอหัวตะพานเพื่อเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้ามารับบริการ ด้วยความรักใส่ใจ

ชมรมคนต้นคิดแห่งประเทศไทยพัฒนาคนพัฒนาชาติ ประธานชมรมพันเอกพิเศษ นเรศฐากูล โกราพร้อมทีมงานสนับสนุน เก่ง ดี มีความสุข

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *