แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชิดชูวัฒนธรรมไทย-เกาหลี

เพื่อสัมพันธภาพที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับ Pyeongtaek Minyo Academy ประเทศเกาหลีใต้ โดยคุณ Lee Eun Sol Planning Project Manager และผศ. นพพร แพทย์รัตน์ รอง ผอ.ศูนย์ลำปาง ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง ร่วมกันจัดงาน “Korea-Thai Celebration of Friendly Cultural Exchange” เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดลำปาง

สำหรับงานนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีของทั้งสองประเทศ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ และการสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศมากขึ้น โดยมีการแสดงศิลปะพื้นบ้านการประกอบอาชีพของประเทศเกาหลีในยุคดั้งเดิม และโชว์ดนตรีพื้นเมืองซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประจำชาติของเกาหลีใต้ได้อย่างลงตัว สำหรับการแสดงของไทยได้รับเกียรติจาก สถาบันการขับร้องครูโอปอหรืออาจารย์บรรณวัฒน์ วัชรกุลภิรมย์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สภาวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคเอเชียแปซิฟิค Public Relations Officer of The CIOFF Asia and Pacific Sector ( องค์การซีอ๊อฟ และ ยูเนสโก้ ) มาร่วมโชว์พลังเสียงและการขับร้องเพลงไทย เพื่อชูจุดเด่นของเพลงประจำเทศกาลสงกรานต์ และยังได้มีการโชว์รำประกอบเพลงสงกรานต์บ้านเราจากเยาวชนไทย โดยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยและโรงเรียนลำปางกัลยาณี ที่สามารถสร้างสีสันให้กับการร้องเพลงได้อย่างลงตัว โดยได้รับการประสานงานอย่างดียิ่งจากคุณลี่

พร้อมกันนี้ในช่วงเย็นของวันที่ 10 เมษายน 2562 สำนักงานจังหวัดลำปางร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางได้จัดงาน “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2562” ระหว่างวันที่ 9-13 เมษายน 2562 ณ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงกลองจากประเทศเกาหลี การแข่งขันตีก๋องปู่จา การแสดงประกอบจินตลีลา การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม และที่สำคัญคือการแสดงร้องเพลงอันไพเราะจากสถาบันการขับร้องครูโอปอ และตัวแทนเยวชนดีเด่นปี 2562 น้องเต๋า รุจิรา ปิติกถา น้องเอ็ม ภัชระ สังข์สุวรรณ น้องขนมผิง ชัชชญา นิวงษา และน้องเนิส แพรทองเจริญรัตน์ โดยมีการนำเสนอบทเพลงที่สามารถสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของเทศกาลสงกรานต์ ได้อย่างทรงคุณค่าและสร้างสรรค์

พร้อมกันนี้ยังได้รับการสนับสนันจากน้องๆเยาวชนมาร่วมจินตลีลาซึ่งมาจากหลายโรงเรียน อาทิ ทีมนาฏศิลป์ลำปาง รร.บุญวาทย์วิทยาลัย นส.กมลชนก สมานศรี ด.ญ.ศุภาอร สมานศรี ด.ญ.ณิชกานต์ ตั้งสุวรรณ ด.ญ.ชนันธร จักราชัย ด.ญ.จิตรนันท์ บรูมินเหนทร์ นส. ชนนิกานต์ ไชยศักดา โรงเรียนที่2 รร.ลำปางกัลยาณี ดญ.ชนกานต์ จุราเพชร โรงเรียนที่3 รร.สาธิตละอออุทิศด.ญ.จิตภัสร์ บรูมินเหนทร์ สู่สายตาของคนไทยและต่างชาติได้อย่างประทับใจ ปิดท้ายด้วยพิธีมอบใบประกาศให้กับเยาวชนดีเด่น และ น้องๆนักแสดงทุกคนบนเวที

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *