จิตอาสาดูแลหมา-แมว

วันนี้พั้นช์ได้มาพูดคุยกับพี่อุ๊ผู้ดูแลน้องหมา-น้องแมว ทำให้พั้นช์รู้ว่าคนที่เสียสละจริงๆนั้นเป็นยังไง มีน้องหมา-น้องแมว 1,500 ตัว พี่อุ๊ได้ดูแลน้องหมามาแล้ว 12 ปี เริ่มจากพี่อุ๊ได้เห็นคนทำร้ายหมา-แมวเลยเก็บมาเลี้ยงดูแล

  

เวลา 12 ปีผ่านไปเร็วมากด้วยใจที่รักสัตว์พี่อุ๊เห็นที่ไหนก็เอามาดูแล ทำให้พั้นช์เห็นว่าพี่อุ๊ก็เป็นจิตอาสาอีกคนที่อุทิศตนเพื่อผู้อื่น

  

รายงานข่าวโดย : ศิริรัตน์ มานพ (พั้นช์)

Miss PR มหานครข่าว ออนไลน์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *