ชุมชนพลเมืองเข้มแข็ง

สถาบันพระปกเกล้าจัดอบรมชุมชนพลเมืองเข้มแข็ง


วันนี้ (15 พ.ค.62) สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการอบรมชุมชนพลเมืองเข้มแข็ง จ.สิงห์บุรี โดยได้รับเกียรติจากนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) เปิดเวทีการอบรมโครงการชุมชนพลมืองเข้มแข็ง และบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “นโยบายสาธารณะและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายสาธารณะ” โดยมีกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง และนักเรียนพลเมือง จ.สิงห์บุรี เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง) กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม พร้อมด้วยนายศิวกรวิศิษฎ์ อ่อมป่วน (ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ.สิงห์บุรี) กล่าวต้อนรับ คณะวิทยากรจากสถาบันพระปกเกล้า และผู้เข้าอบรม


โครงการอบรมชุมชนพลเมืองเข้มแข็ง มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและกระบวนการจัดทำนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และกระบวนการไปใช้พัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนของตนเองได้ ซึ่งรูปแบบการอบรมใช้ระยะเวลา 3 วัน ผู้เข้าอบรมจะได้รับทั้งเนื้อหา และสาระที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ ทักษะ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
###
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า
ภาพข่าว : นายนวกานต์ แท่งทอง / นายสุพจน์ พากเพียร
เนื้อหาข่าว : นางสาวสุภารัตน์ พรมสวัสดิ์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *