บีเคนิกซ์ ดึงผู้เชี่ยวชาญระดับโลก

ให้ความรู้ด้านการใช้ระบบ DNS เพิ่มความปลอดภัยไซเบอร์

กรุงเทพฯ: มูลนิธิทีเอชนิค ร่วมกับ บีเคนิกซ์ จัดการประชุม BKNIX Peering Forum 2019 โดยมีผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงระดับโลกทางด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตและด้านความปลอดภัยเข้าร่วมถกแนวโน้มเด่นและประเด็นสำคัญ อย่างระบบ DNS เทคโนโลยี 5G และการเชื่อมโยงอาเซียน

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย หรือมูลนิธิทีเอชนิค และ บริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เป็น กลางแห่งแรกและแห่งเดียวของไทย ได้จัดการประชุม BKNIX Peering Forum 2019 ขึ้นเป็นปีที่ 4 เพื่อเป็นโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ และเปิดโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งจากประเทศไทยและนานาชาติ

รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงศ์ กรรมการมูลนิธิทีเอชนิค กล่าวว่า “การจัดงาน BKNIX Peering Forum ในปี้นี้ เราได้รับเกียรติจาก ดร.พอล วิกซี (Paul Vixie) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฟาร์ไซท์ ซีเคียวริตี จากสหรัฐอเมริกา และยังเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ “Internet Hall of Fame” ด้านนวัตกรรม จากองค์กร Internet Society ในปี 2014 มากล่าวปาฐกถาและแบ่งปันความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยบนไซเบอร์และการใช้ระบบ DNS เป็นเครื่องมือหนึ่งด้านความปลอดภัย ซึ่งเป็นแนวทางใหม่ที่น่าจับตาและเป็นประโยชน์ต่อผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในระยะเวลาอันใกล้”

“เราจัดงาน BKNIX Peering Forum อย่างต่อเนื่อง เพราะงานนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมของการให้บริการอินเทอร์เน็ตระดับประเทศ ทั้งเรื่องของการที่ผู้ให้บริการไทยจะได้รับความรู้จากบุคคลชั้นนำในวงการระดับโลก การแลกเปลี่ยนความรู้และโอกาสทางธุรกิจระหว่างกัน สืบเนื่องไปถึงการที่ผู้ใช้บริการทั่วไปจะได้รับบริการที่มีการพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มขึ้นในราคาที่ถูกลง โดยเฉพาะในครั้งนี้ เรามีผู้สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 200 คน ซึ่งสูงที่สุดเท่าที่เคยจัดมา และยังมีผู้ร่วมงานต่างชาติ 14 ประเทศอีกด้วย ทั้งนี้ ประเทศเพื่อนบ้านเราให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากเป็นพิเศษกว่าปีก่อน ๆ” ดร.สุรศักดิ์ กล่าวเสริม

ทั้งนี้ภายในงาน BKNIX Peering Forum 2019 นี้ ประกอบด้วยหัวข้อที่กำลังอยู่ในความสนใจมากมาย อาทิ DNS as a Defense Tool, Securing Internet Routing, ASEAN Connectivity, 5G Driven Mechanism และหัวข้ออื่น ๆ อีกมากมาย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Cloudfare, SuperNAP, APNIC, ISOC เป็นต้น

นอกจากการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับวิทยากรดังกล่าวแล้ว ในงานยังจัดให้มีจุดเจรจาหาความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมงานประกอบไปด้วย ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISPs), ผู้ให้บริการโครงข่ายจัดส่งข้อมูล (CDNs), ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (IDCs), ผู้ให้บริการวงจรสื่อสัญญาณ (Carrier), ผู้ให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล (IXPs) และผู้ให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย, บังกลาเทศ, กัมพูชา, กานา, ฮ่องกง, อินเดีย, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, เมียนมา, รัสเซีย, สิงคโปร์, สหรัฐอเมริกา และเวียตนาม เป็นต้น ซึ่งมีผู้อยู่ในธุรกิจสื่อสารและอินเทอร์เน็ตเข้าร่วมงานกว่า 200 คน

สำหรับงาน BKNIX Peering Forum 2019 จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 โดยได้รับการสนับสนุนจากหลากหลายองค์กร อาทิ Symphony, NBTC, APNIC, Facebook, Netflix, NTT Communications Thailand, TCC Technology, 3BB, Akamai, AWS, INET, Internet Society, Supernap, THNIC Company และ NSRC ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้พบตัวแทนจากองค์กรเหล่านี้ในงานอีกด้วย

เกี่ยวกับบีเคนิกซ์
Bangkok Neutral Internet Exchange หรือ BKNIX ผู้ให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Exchange Point: IXP) ที่เป็นกลางแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยี Layer 2 โดยใช้อุปกรณ์ที่ประสิทธิภาพสูง ชนิด carrier-class ภารกิจหลักของบีเคนิกซ์ คือ การเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งภายในและระหว่างประเทศ ระบบต่าง ๆ ของบีเคนิกซ์ถูกออกแบบโดยกลุ่มวิศวกรอินเทอร์เน็ต ผู้มีประสบการณ์ในด้านนี้มาเป็นเวลากว่า 20 ปี เว็บไซต์: www.bknix.co.th

เกี่ยวกับมูลนิธิทีเอชนิค
มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย หรือ Thai Network Information Center Foundation (THNICF) เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่มุ่งเน้นการพัฒนาการใช้งานอินเทอร์เน็ต และโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
THNICF ได้มีการดำเนินการบริหารชื่อโดเมน .th มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 และก่อตั้งเป็นมูลนิธิฯ เมื่อปี พ.ศ.2550 โดยยังคงมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมการใช้งานโดเมน .th และ .ไทย ทั้งยังสนับสนุนการศึกษา การวิจัย รวมถึงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และเป้าหมายสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตไทย ในด้านเทคโนโลยี ด้านความรู้ ด้านความเร็วอินเทอร์เน็ต และการลดต้นทุนอินเทอร์เน็ตไทย
เว็บไซต์: www.thnic.or.th

//

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
##

BKNIX brought together world-class experts
to share knowledge on using DNS systems to increase cyber security.

Bangkok: THNIC Foundation and BKNIX held the BKNIX Peering Forum 2019, which is the 4th year, to discuss the major trends and outstanding topics such as DNS as a Defense Tool and 5G Driven Mechanism. There were world-class experts in the Internet exchange and cybersecurity attended this event.

Thai Network Information Center (THNIC) Foundation and BKNIX Co., Ltd., the operator of the first and only neutral internet exchange in Thailand, held the BKNIX Peering Forum 2019 in order to create opportunities in knowledge exchange and business opportunities for the Internet service provider to exchange data in both domestic and international arenas.

Assoc. Prof. Surasak Sanguanpong, a director of THNIC Foundation stated that “In organizing the BKNIX Peering Forum this year we have been honored by Dr. Paul Vixie, the CEO and founder of Farsight Security, Inc., USA, he was also inducted into “Internet Hall of Fame” as an innovator from the Internet Society in 2014, to be a keynote speaker to share knowledge in Cybersecurity and DNS as a Defense Tool which is a remarkable new approach and will be beneficial to the Internet service providers and users in the near future.”

“We have continuously held BKNIX Peering Forum annually because it has incurred high benefits in overall picture of the Internet service in the National level; the local service provider will receive knowledge from the global leading person in the industry; knowledge exchange and business opportunities among the participants. Including benefits to end users from a better service in a lower price. Especially this time, we have over 200 participants joined the event, highest number ever, from 14 nationalities. In addition, our neighboring countries have joined this event more than previous years.” Assoc. Prof. Surasak Sanguanpong said.

There are many trending topics in the BKNIX Peering Forum 2019, such as DNS as a Defense Tool, Securing Internet Routing, ASEAN Connectivity, 5G Driven Mechanism, etc. which were delivered by honorable speakers who are experts from Thailand and International, for example: Facebook, Cloudfare, SuperNAP, APNIC, ISOC, etc.

Beside exchanging knowledge with the speakers, there were number of meeting arrangement platform for business opportunities and cooperations among the participants who are ISPs, CDNs, IDCs, Carriers, IXPs and other related service providers from Thailand, Australia, Bangladesh, Cambodia, Ghana, Hong Kong, India, Japan, Malaysia, Myanmar, Russia, Singapore, USA and Vietnam.

The BKNIX Peering Forum 2019 were sponsored by Symphony, NBTC, APNIC, Facebook, Netflix, NTT Communications Thailand, TCC Technology, 3BB, Akamai, AWS, INET, Internet Society, Supernap, THNIC and NSRC. The forum was held on May 7, 2019 at Novotel Bangkok Sukhumvit 20.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *