พสบ.ทบ.26

พล.ท.ธเนศ กาลพฤกษ์ รอง เสธ.ทบ.เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ ๒๖ โดยมี พล.ท.สมศักดิ์ สมรักษ์ จก.กร.ทบ. และ ผู้บังคับบัญชา กร.ทบ. ให้การต้อนรับ ณ ห้อง ๒๒๑ กองบัญชาการกองทัพบก ในวันนี้ ๑๕ พ.ค.๖๒


อนึ่ง หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ ๒๖ เป็นหลักสูตรที่โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนดำเนินการจัดหลักสูตร โดยมี พ.อ.สุพล จันทร์ผ่อง เป็นรองผู้บัญชาการโรงเรียนฯ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *