ปรับหนักนะ

ตม.เพชรบูรณ์ จับจริง ปรับจริง เจ้าบ้านและคนต่างด้าวไม่แจ้งที่พักอาศัย

กรณีเจ้าบ้านรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยแล้วไม่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชั่วโมง ตาม ม.38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และกรณีคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเกินเก้าสิบวัน ไม่แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบถึงที่พักอาศัยของตน ตาม ม.37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

ล่าสุดจับปรับพื้นที่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 3 คดี รวมเป็นเงิน 12,000 บาท พร้อมเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้อำนวยการของ พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผบก.ตม.5 พ.ต.อ.ชาญชัย เชาวน์เกษม รอง ผบก.ตม.5(3) และ ว่าที่ พ.ต.ท.ณวิภาส เทศแย้ม สว.ตม.จว.เพชรบูรณ์ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนฯ และเจ้าหน้าที่งานบริการคนเข้าเมือง
ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ จับกุมบุคคลสัญชาติไทย จำนวน 1 ราย โดยกล่าวหาว่า “เป็นเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถานรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ไม่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชั่วโมง ฝ่าฝืน ม.38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522” ผู้ถูกจับยินยอมเปรียบเทียบปรับ จำนวน 1 คดี เป็นเงิน 2,000 บาท

นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบพื้นที่ ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ จับกุมคนต่างด้าวสัญชาติเยอรมัน และกาเนียน โดยกล่าวหาว่า “เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเกินเก้าสิบวัน ไม่แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบถึงที่พักอาศัยของตน ฝ่าฝืน ม.37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522” ผู้ถูกจับยินยอมเปรียบเทียบปรับ จำนวน 2 คดี คดีละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท

รวมจับกุมทั้งสิ้น 3 ราย ผู้ถูกจับยินยอมเปรียบเทียบปรับจำนวน 3 คดี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท

จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าบ้าน ผู้จัดการโรงแรม เจ้าของหอพัก ห้องเช่า หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน ที่รับคนต่างด้าวเข้าพักในสถานที่ที่ท่านครอบครอง ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทราบภายใน 24 ชั่วโมง หากไม่ปฏิบัติตามท่านจะมีความผิดฐานฝ่าฝืน ม.38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เปรียบเทียบปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

รวมถึงคนต่างด้าวที่พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่าเก้าสิบวัน ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทราบถึงที่พักอาศัยของตนทุกระยะเก้าสิบวัน หากไม่ปฏิบัติตามท่านจะมีความผิดฐานฝ่าฝืน ม.37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เปรียบเทียบปรับไม่เกินห้าพันบาท

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *