เตือนไม่ฟัง

ตม.เพชรบูรณ์เตือนแล้ว เตือนอีก ยังดื้อ !!!
จับปรับเจ้าบ้านและคนต่างด้าวไม่แจ้งที่พักอาศัย รวม 4 คดี

กรณีเจ้าบ้านรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยแล้วไม่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชั่วโมง และกรณีคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเกินเก้าสิบวัน ไม่แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบถึงที่พักอาศัยของตน

ล่าสุดจับปรับพื้นที่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ และพื้นที่หมู่ 4 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 4 คดี รวมเป็นเงิน 11,000 บาท

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้อำนวยการของ พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผบก.ตม.5 พ.ต.อ.ชาญชัย เชาวน์เกษม รอง ผบก.ตม.5(3) และ ว่าที่ พ.ต.ท.ณวิภาส เทศแย้ม สว.ตม.จว.เพชรบูรณ์ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนฯ และเจ้าหน้าที่งานบริการคนเข้าเมือง ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ และพื้นที่ หมู่ 4 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ จับกุมบุคคลสัญชาติไทย โดยกล่าวหาว่า “เป็นเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน รับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ไม่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชั่วโมง ฝ่าฝืน ม.38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522” ผู้ถูกจับยินยอมเปรียบเทียบปรับ จำนวน 3 คดี เป็นเงิน 6,000 บาท

และจับกุมคนต่างด้าวสัญชาติอเมริกัน โดยกล่าวหาว่า “เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเกินเก้าสิบวัน ไม่แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบถึงที่พักอาศัยของตน ฝ่าฝืน ม.37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522” ผู้ถูกจับยินยอมเปรียบเทียบปรับ จำนวน 1 คดี เป็นเงิน 5,000 บาท

รวมจับกุม 4 คดี เปรียบเทียบปรับเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 11,000 บาท

จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าบ้าน ผู้จัดการโรงแรม เจ้าของหอพัก ห้องเช่า หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน ที่รับคนต่างด้าวเข้าพักในสถานที่ที่ท่านครอบครอง ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทราบภายใน 24 ชั่วโมง หากไม่ปฏิบัติตามท่านจะมีความผิดฐานฝ่าฝืน ม.38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เปรียบเทียบปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

รวมถึงคนต่างด้าวที่พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่าเก้าสิบวัน ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทราบถึงที่พักอาศัยของตนทุกระยะเก้าสิบวัน หากไม่ปฏิบัติตามท่านจะมีความผิดฐานฝ่าฝืน ม.37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เปรียบเทียบปรับไม่เกินห้าพันบาท

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *