ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย

ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย”ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา”เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1
ระหว่าง 9-10 กรกฎาคม 2562

ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1
นาย สมบูรญ์. ศรีวิชาสร้อย ประธาน
นายสุรพล. เพ็งน้อย รองผอ.สพป.นครสวรรค์เขต1
นางพัชรนันท์. ปานแดง. ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา. กล่าวรายงาน
นางเบญจา คุรุธรรมานนท์. นักวิชาการศึกษาชำนาญการ. นางอรุณ. ตราปัญญา. นักวิชาการศึกษาชำนาญการ. เจ้าของโครงการ.

เด็กได้เรียนรู้การสื่อสารกับสมอง สื่อสารกับตัวเองและผู้อื่น
การสร้างภาวะผู้นำกล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออกกล้าคิด
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองและผู้อื่น
เด็กๆมีโอกาสได้การแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตจริงจากคนที่ประสบความสำเร็จ ที่ทำให้ตัวเองมาถึงจุดนี้ ท่านทำดีทุกที่ในจุดที่ยืนจริงๆ
เด็กๆมีเป้าหมายชีวิตชัดเจน
รู้วิธีการไปสู่เป้าหมายอย่าไง
ทุกการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเพื่อให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์
ทำให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเอง มีระเบียบ วินัย รู้ว่าอะไรควรทำ
ทำให้ตัวเองมีความสุข
ในการเรียน ช่วยเหลือครอบครัว สังคมประเทศชาติ

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร ชมรมคนต้นคิดแห่งประเทศไทยพัฒนาคนพัฒนาชาติ นำทีมโดย พันเอก(พิเศษ)นเรศฐากูล โกรา (วิทยากร รับเชิญพิเศษ)ดร.อ้อย โค้ชตุ้ย โค้ชคิว โค้ชแยม admin บุ๋ม
เก่ง ดี มีความสุข

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *