ทำแอปฯแจ้งจับขับขี่รถ จยย.บนทางเท้า

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 พัฒนาแอปพลิเคชันแจ้งเบาะแสผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า
นายจิรวัฒน์ แพงมา ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวกรณีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่ง เปิดเผยภาพและข้อความประสบการณ์การแจ้งเบาะแสขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าและได้รับเงินส่วนแบ่งค่าปรับคันละ 500 บาท โดยมีผู้แสดงความคิดเห็น ระบุควรพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อรองรับการแจ้งเบาะแสโดยเฉพาะ รวมทั้งปรับปรุงเงื่อนไขการแจ้งข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลของผู้แจ้งเป็นความลับว่า นอกจากช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เฟซบุ๊ก E-Mail จดหมาย การโทรแจ้ง และการแจ้งด้วยตนเองที่สำนักงานเขตแล้ว ปัจจุบัน กทม. ได้พัฒนา “ระบบรับแจ้งเบาะแสเพื่อรับส่วนแบ่งค่าปรับของประชาชน 4.0” โดยประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสและตรวจสอบความก้าวหน้าของการดำเนินการได้ด้วยตนเอง ผ่าน www.bangkok.go.th/reward หรือ http://203.155.220.179/reward โดยเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ส่วนระยะเวลาในการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการสืบหาผู้กระทำผิดและแจ้งให้มาเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับ หากผู้กระทำความผิดไม่มาตามหนังสือแจ้ง เจ้าหน้าที่จะส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป ดังนั้น ระยะเวลาในการดำเนินการจึงแล้วแต่ละกรณี แต่หากเป็นการกระทำผิดที่มีรถเป็นส่วนหนึ่งของการกระทำผิด กทม. ได้รับความร่วมมือจากกรมการขนส่งทางบกให้ใช้ระบบสืบค้นข้อมูลทะเบียนรถ จึงทำให้ระยะเวลาขั้นตอนดังกล่าวรวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ กทม. ได้เพิ่มมาตรการรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้แจ้ง พร้อมกำชับผู้ปฏิบัติงาน ปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งให้เป็นความลับที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้แจ้งเบาะแส

//

ที่มา : กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *