คนดีเทิดไท้สยามของแผ่นดิน

องค์กรมหาเศรษฐีนารีจักรพรรดิ โครงการคนดีเทิดไท้สยามของแผ่นดินจัดเนื่องจาก รางวัลด้านคุณแม่ดีเด่นคุณลูกกตัญญูและรางวัลด้านพระพุทธศาสนา CEO ผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อแผ่นดินและประเทศชาติเทิดไท้องค์ราชันในครั้งนี้จัดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560

โดยมีท่านพลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นประธานองคมนตรีมอบรางวัลนายกรัฐมนตรีคนที่ 22 แห่งประเทศไทย จึงกราบเรียนขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้นะคะ ผู้จัดโดยนภัสพรคนวันสิริเอมมี่มิสทีนรางวัลขวัญใจสื่อปี 95 มหาเศรษฐีนารีจักรพรรดิเป็นผู้จัดตั้งครั้งที่ 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *