แก้ไขปัญหาสีทางข้ามแยกราชประสงค์

วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562 ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสีทางข้ามแยกราชประสงค์
นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวตามที่มีผู้โพสต์ภาพทางข้ามบริเวณแยกราชประสงค์ที่เพิ่งมีการตีเส้นไม่นาน แต่ขณะนี้กลายเป็นสีดำและเริ่มซีดจางว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบและทำความสะอาดผิวจราจรบริเวณดังกล่าว สีเส้นจราจรกลับมาชัดเจนเหมือนเดิม โดยตรวจพบสาเหตุที่สีเส้นจราจรดำและซีดจาง เนื่องจากมีงานปรับปรุงถนนในระยะใกล้เคียงบริเวณนั้นด้วยแอสฟัลติกส์คอนกรีต ทำให้รถที่สัญจรไปมาอาจนำคราบน้ำยางติดล้อ สร้างรอยเปรอะเปื้อนบริเวณทางข้าม ขณะเดียวกันปริมาณการจราจรบริเวณแยกราชประสงค์มีความหนาแน่นตลอดเวลา รถเคลื่อนตัวช้า เกิดแรงเสียดทานต่อผิวจราจรมาก ก่อให้เกิดรอยดำของยางรถยนต์ นอกจากนั้น ยังเกิดจากมลภาวะต่าง ๆ ที่กระทำต่อพื้นผิว เช่น ฝุ่น ควันไอเสีย ไอน้ำมันต่าง ๆ จากรถยนต์ รวมถึงคนเดินเท้าจำนวนมาก ทั้งนี้ ในการตีเส้นทางข้ามของ กทม. ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งทำตามรูปแบบและรายการที่เป็นมาตรฐานเดียวกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วประเทศ

//

ที่มา : กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *