ตำรวจร้อยเอ็ด ช่วยผู้ประสบภัย

จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนโพดุล และคาจิกิ ส่งผลให้พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มีฝนตกหนักถึงหนักมาก เกิดน้ำท่วมในเขตพื้นที่หลายอำเภอ พล.ต.ต.สมชาย นุ่มโต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีคำสั่งให้สถานีตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดทุกสถานี ช่วยเหลือและดูแลพี่น้องประชาชน ที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้อย่างเร่งด่วน


พล.ต.ต.สมชาย นุ่มโต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดและพ.ต.อ.(พิเศษ)ชัยพงษ์ ทรงพลนภจร พ.ต.อ.(พิเศษ)พิษณุ วัตถุ พ.ต.อ.(พิเศษ)ภูมิวิทย์ เวชกามา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบสิ่งของช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ตำรวจที่ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น


พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จึงได้นำตำรวจที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม 51 นาย ที่บ้านพักทางราชการเสียหาย 41 นาย บ้านพักส่วนตัวเสียหาย 10 นาย เข้ารับมอบสิ่งของจากผู้บังคับบัญชา จากนั้น พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้มอบเงินช่วยเหลือตำรวจที่ได้รับความเสียหายหนัก 10 นายๆละ 1000 บาท

จันทร์เพ็ญ จารุจำรัส ข่าว/ภาพ
สุทธิชัย อุปปะ จ.ร้อยเอ็ด
รายงาน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *