ขอก้าวหน้าในสายงาน

นายตำรวจชั้นประทวนกลุ่ม ผช.พงส.ที่สอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีไว้ จำนวน 84 นาย นำโดย ด.ต.ภัทธภัทร์ วงศ์น้ำคำ..ร้องทุกข์ต่อ สพส.ขอให้ช่วยผลักดันเข้าสู่ตำแหน่ง พงส.เนื่องจาก ตร.มุ่งแต่รับจากบุคคลภายนอก ขอให้สนับสนุนคนในองค์กร ที่จบ นบ.ตำแหน่ง ผช.พงส.ที่รักงานสอบสวนเพราะสมัครใจเข้ามาได้มีความก้าวหน้าด้วย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *