ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย สารเคมีรั่ว

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในอำเภอสองพี่น้อง เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจสองพี่น้อง

 

สถานีดับเพลิง สำนักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง คณาจารย์ทีมโรงพยาบาลนพรัตน์ ร่วมกันซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย สารเคมีรั่ว

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *