เขตคันนายาวกวดขัน ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เขตคันนายาวกวดขันไม่ให้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า
นางช่อทิพย์ สิทธิพูล ผู้อำนวยการเขตคันนายาว กทม. เปิดเผยกรณี นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย ขอให้เพิ่มความเข้มงวดในการกวดขันผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าในพื้นที่เขตคันนายาวว่า กทม. ได้กำหนดนโยบายมหานครแห่งความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งปัญหาการจอดรถยนต์และขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย สำนักงานเขตคันนายาวจึงได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราและกวดขันการจอดรถหรือการขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าในถนนสายหลักเป็นประจำทุกวันและสลับพื้นที่ทุกเส้นทางโดยตั้งด่านกวดขันอย่างต่อเนื่องและสุ่มตรวจตรา รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ พร้อมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และเพิ่มการตรวจและกวดขันไม่ให้จอดรถหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า เพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้วย

//

ที่มา : กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *