ตม.นครศรีธรรมราช จับแรงงานต่างด้าว

ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว
@ จับกุมเมียนมาอยู่เกิน 1,289 วัน, ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต
วันนี้ 10 ต.ค.62 ภายใต้อำนวยการ ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษณ กลิ่นขจร สว.ตม.จว.ครศรีธรรมราช สั่งการให้ชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว.นครศรีธรรมราช ตรวจสอบสถานประกอบการ โรงแรม ที่พักคนต่างด้าว ดังนี้
ตรวจสอบ ลานรับซื้อไม้ยาง ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีฯ
ผลการตรวจสอบ จับกุมชาย สัญชาติเมียนมา ข้อหา เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่จะทำได้ ตาม ม.8 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด (1,289 วัน)

อีกรายตรวจสอบแรงงานต่างด้าว
@ จับกุมนายจ้างรับบุคคลต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงาน

วันนี้ 10 ต.ค.62 ภายใต้อำนวยการ ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษณ กลิ่นขจร สว.ตม.จว.ครศรีธรรมราช จับกุมบุคคล ข้อหา เป็นนายจ้างรับบุคคลต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่จะทำได้ ตาม ม.9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ.2560

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *