กทม.พร้อมปรับปรุงเส้นจราจร

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 กทม.พร้อมปรับปรุงเส้นจราจร – สัญญาณไฟถนนกรุงธนฯ ถนนสาทรให้สอดคล้องกับถนนราชพฤกษ์
นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวตามที่นายปฐม เฉลยวาเรศ รักษาการอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ระบุ ทช. ได้หารือกับ กทม. และกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) ตีเส้นจราจรถนนราชพฤกษ์ เพิ่มเป็น 8 ช่องจราจรไปกลับ ตั้งแต่บริเวณต่างระดับสวนเลียบ-เชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ฝั่งถนนสาทร รวมถึงจะประสาน กทม. และตำรวจปรับสัญญาณไฟจราจรให้สอดคล้องกับปริมาณรถที่มาจากถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้า ข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินลงถนนสาทรในแต่ละทางแยกให้สัมพันธ์กัน เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดว่า กทม. มีความยินดีที่จะบูรณาการความร่วมมือกับ ทช. ในการพิจารณาแนวทางปรับเส้นจราจรบนถนนกรุงธนบุรี ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ กทม. และต่อเนื่องกับถนนราชพฤกษ์ ให้สอดคล้องกับเส้นจราจรที่ ทช. จะดำเนินการในถนนราชพฤกษ์ รวมทั้งการปรับสัญญาณไฟจราจรในถนนสาทรให้สอดคล้องกับปริมาณการจราจรที่มาจากถนนราชพฤกษ์ เมื่อได้ข้อสรุปแผนการดำเนินงานในการหารือร่วมกันระหว่าง ทช. กทม. และ บก.จร. ที่ชัดเจน จะดำเนินการปรับปรุงตามข้อหารือ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารการจราจรอย่างสูงสุด รวมทั้งแก้ไขปัญหาการจราจรและลดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ สำนักการจราจรและขนส่ง จะติดตั้งป้ายแนะนำและป้ายเตือนที่เป็นไปตามมาตรฐานตลอดเส้นทาง พร้อมทั้งรณรงค์ส่งเสริมการใช้รถใช้ถนนร่วมกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์และสื่ออื่น ๆ ของ กทม. และภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างจิตสำนึกการปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยสำหรับทุกคน

//

ที่มา : กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *