นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติ เตรียมเฮ

นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติ เตรียมเฮ อช.เขาแหลม เปิดให้สัมผัสความงามทะเลหมอกสันหนอกวัว ทริปแรก 23 ต.ค.นี้

 

ด้วยอุทยานแห่งชาติเขาแหลมมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามโดดเด่น เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวหลายแห่ง โดยเฉพาะบริเวณป่าเขาเขียว-เขาใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งลักษณะยอดเขาคล้ายหนอกวัว จึงมีชื่อเรียกว่า“สันหนอกวัว” ซึ่งบนยอดเขาสันหนอกวัว มีอากาศที่เย็นทั้งปี อุณหภูมิ เฉลี่ย 20 องศา หากเป็นฤดูหนาว ช่วง พ.ย ถึง ม.ค ช่วงกลางคืนอุณหภูมิ เหลือเพียง 8-10 องศา ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเขาสูงตั้งอยู่ในเทือกเขาตะนาวศรี จึงเป็นจุดที่สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกดินบนแนวเขาตะนาวศรี ที่กันชายแดนไทย-เมียนมา ได้ชัดเจนและสวยงาม อีกแห่งในประเทศไทย ประกอบกับบนสันหนอกวัวเป็นอีกสถานที่ทหนึ่งที่นักท่องเที่ยวสามารพบเห็นต้นกุหลาบพันปี ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่พบเห็นได้เพียงไม่กี่สถานที่ในประเทศไทย ทำให้ที่ผ่านมาสันหนอกวัว เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ นักท่องเที่ยวที่ชอบผจญภัย เลือกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ในการท่องเที่ยวพักผ่อนในวันหยุด
เส้นทางศึกษาธรรมชาติสันหนอกวัว มีระยะทาง 12 กิโลเมตร ความสูง 1,767 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชม และศึกษาธรรมชาติในเส้นทางดังกล่าว ระหว่างเดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

ฉะนั้น อุทยานแห่งชาติเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี จะดำเนินการเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
สันหนอกวัว ประจำปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2562 – วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้นักท่องเที่ยว
และประชาชนโดยทั่วไปได้สัมผัสและศึกษาธรรมชาติโดยตรง เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง และดูแลรักษา
อุทยานแห่งชาติ ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ สามารถควบคุมดูแลความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในขีดความสามารถ
ในการรองรับได้ด้านนันทนาการของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ จึงจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไป
โดยนายเทวินทร์ มีทรัพย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ได้ให้ข้อแนะนำในการเดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติสันหนอกวัว ดังนี้
1. เตรียมความพร้อมร่างกาย เนื่องจากระยะทางในการเดิน 12 กม. ขึ้นเขาสูงชัน ใช้เวลาประมาณ 6 ชม.
2. การแต่งกายเดินป่า ควรแต่งกายรัดกุม สวมชุดที่ปกปิดร่างกายให้มิดชิด เพื่อป้องกันทาก และแมลงกัด ต่อย ชุดที่สวมใส่ควรเป็นชุดที่ใส่สบาย คล่องตัว และใช้โทนสีที่กลมกลืนกับสภาพธรรมชาติ เสื้อผ้า
ที่ต้องเตรียมมา ควรแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดเดินป่า และชุดนอน และควรมีเสื้อแจ็กเก็ต ถุงเท้า เนื่องจาก
ในเวลากลางคืนอากาศค่อนข้างเย็น สำหรับรองเท้าควรเป็นรองเท้าเดินป่าหุ้มส้นที่แข็งแรงและสวมใส่พอดี
3. แนะนำให้จ้างลูกหาบช่วยขนสัมภาระทุกคณะ
4. อุปกรณ์เดินป่า ที่จำเป็นต้องเตรียมมา เช่น เต็นท์(น้ำหนักเบา), ถุงนอน, FLY SHEET (เพื่อกันหมอก น้ำค้าง ฝน), หม้อสนาม ไฟฉาย เป็นต้น

5. อาหาร ควรเป็นอาหารที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้ง่ายง
โดยผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติสันหนอกวัว สามารถแจ้งความประสงค์และติดต่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 034 510 431 e-mail Kholaem_np@hotmail.com หรือ fb อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *