ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ประเทศไทย (CTJ)

 

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2
อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
(ตรงข้ามรพ.วชิระ)
ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

นายมงคล บางประภา ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ ประเทศไทย เปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 5/2562 โดยมีวาระสำคัญหลายหัวข้อ เช่น เรื่องแสดงความยินดีกับสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.)ในโอกาสครบรอบ 54 ปี, การให้ข้อมูลคณะสอบสวนและวินิจฉัยว่าด้วยนิยามสื่อมวลชน, เรื่องการจัดสัมมนาให้ความรู้ในองค์กรสมาชิกทั้งในกทม.และต่างจังหวัด, แจ้งความคืบหน้าสมาคมนักหนังสือพิมพ์เวียดนาม(VJA) ที่จะมาเยือน ประเทศไทย โดยเป็นแขกของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2562, เรื่องการส่งมอบประธาน(CAJ)ต้นปี 2563, โครงการอบรมสื่ออินเทอร์เน็ตนักข่าวอาเซียน, โครงการอาเซียนไฮเวย์ ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม, และการจัดทำวารสารครบรอบ 40 ปี สมาพันธ์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย,

 
โดยมีนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล
เลขาธิการสมาพันธ์หนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน-ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ, นายสุวัฒน์ ทองธนากุล ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ, นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.54ปี) รองประธานสมาพันธ์ฯ, นายกวีพงษ์ ประเทืองสุขสาคร กรรมการสมาพันธ์ฯ , พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 10 องค์กรมาคมฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *