แนวทางการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางข้ามถนนแบบปุ่มกด

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 แนวทางการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางข้ามถนนแบบปุ่มกด
นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. เปิดเผยข้อวิจารณ์กรณี กทม. เตรียมติดตั้งสัญญาณไฟจราจรข้ามถนนแบบปุ่มกดเพิ่มอีก 14 แห่ง ในปี 2563 หลังจากที่ได้ดำเนินการติดตั้งไปแล้วทั้งหมด 228 แห่งทั่วกรุงเทพฯ โดยจะขยายให้ครอบคลุมทางข้ามสำคัญในย่านชุมชนเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยมีผู้แสดงความคิดเห็น ระบุไม่เห็นด้วยกับการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรดังกล่าว เนื่องจากสิ้นเปลืองงบประมาณ ทั้งยังอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น ขณะที่บางส่วนสนับสนุนการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรข้ามถนนแบบปุ่มกด โดยขอให้ติดตั้งเพิ่มเติมบริเวณหน้าโรงเรียน หน้าโรงพยาบาล และช่วงก่อนถึงทางแยก รวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดกวดขันบังคับใช้กฎหมายกับผู้ขับขี่ที่ไม่หยุดรอสัญญาณไฟจราจรว่า กทม. มีแนวทางการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางข้ามถนนแบบปุ่มกด โดยก่อนดำเนินการจะสำรวจปริมาณการใช้ทางข้าม การเกิดอุบัติเหตุ และความเหมาะสมของพื้นที่ในเชิงวิศวกรรมจราจร ซึ่งหลังจากติดตั้งแล้วพบว่าการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามลดลง พร้อมทั้งยังลดความรุนแรงและความสูญเสีย อย่างไรก็ตาม กทม. มีแนวทางรณรงค์สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังวินัยจราจรแก่เยาวชน ประชาชน และผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะการหยุดรถให้คนข้ามถนนบริเวณทางข้ามและการรอสัญญาณไฟข้ามถนนบริเวณทางข้าม เพื่อความปลอดภัย โดยรณรงค์การใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างไรให้ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีแผนรณรงค์ผ่านสื่อออนไลน์ด้วยการสร้างต้นแบบของสังคมคนดีเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยร่วมกันทั้งผู้เดินเท้าและผู้ขับขี่ในบริเวณทางข้ามอย่างต่อเนื่องต่อไป

//

ที่มา : กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *