เพิ่มความถี่ตรวจสอบกล้อง CCTV ของ กทม. ในช่วงเทศกาลให้พร้อมใช้งาน

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เพิ่มความถี่ตรวจสอบกล้อง CCTV ของ กทม. ในช่วงเทศกาลให้พร้อมใช้งาน
นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. เปิดเผยตามที่สื่อมวลชนเสนอแนะช่วงก่อนสิ้นปี 2562 ตั้งแต่เทศกาลลอยกระทงไปจนถึงเทศกาลปีใหม่ ความปลอดภัยจากอาชญากรรมทั้งหลายน่าจะได้รับการป้องกันและปราบปราม อีกทั้งหน่วยงานที่มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพฯ ควรตรวจสอบกล้อง CCTV ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพว่า ปัจจุบัน กทม. มีกล้อง CCTV จำนวน 56,000 กล้อง เป็นกล้องที่เชื่อมสัญญาณภาพเข้าศูนย์ควบคุมกลาง สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานได้ 45,000 กล้อง อยู่ระหว่างเชื่อมต่อสัญญาณ 11,000 กล้อง ซึ่ง กทม. มีมาตรการสำรวจตรวจสอบระบบกล้อง CCTV ให้มีสภาพพร้อมใช้งานครบทุกจุด โดยจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและซ่อมบำรุง หากพบกล้อง CCTV ขัดข้อง จะจัดซ่อมให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ในช่วงเทศกาลได้เพิ่มความถี่การตรวจสอบกล้อง CCTV ที่ติดตั้งบริเวณสถานที่จัดงานและสถานีขนส่งให้มากขึ้น เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน

//

ที่มา : กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *