เขตบางรักปรับร้านค้าใช้พื้นที่ทางเท้าเป็นเวทีจัดงาน

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เขตบางรักปรับร้านค้าใช้พื้นที่ทางเท้าเป็นเวทีจัดงาน
นางสาวภัคภร สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตบางรัก กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์วิจารณ์ ร้านจำหน่ายเครื่องสำอาง RT Pepetite ใช้พื้นที่ทางเท้าบริเวณสถานีศาลาแดง เป็นที่ตั้งเวทีจัดงาน กีดขวางทางสัญจรว่า สำนักงานเขตฯ ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ.2535 มาตรา 19 ห้ามติดตั้ง วาง กอง วัสดุใด ๆ ในที่สาธารณะ เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาในการกระทำความผิดข้างต้นตามกฎหมายและสร้างความเข้าใจตักเตือนไม่ให้ผู้ประกอบการกระทำการดังกล่าวซ้ำอีก ทั้งนี้ สำนักงานเขตฯ ได้เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบไม่ให้มีการใช้ทางเท้าผิดประเภท โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันในบริเวณดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการฝ่าฝืนกฎหมาย สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน และกำชับให้ตรวจตราอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่มีประชาชนสัญจรหนาแน่น ทั้งในช่วงเช้าและช่วงเย็น เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมา

//

ที่มา : กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *