กทม.เดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสารลงใต้ดิน

จันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 กทม.เดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพฯ
นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. เปิดเผยกรณีที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมอบหมายให้ กทม.ปฏิบัติตามมติดังกล่าว รวมทั้งให้คำนึงถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นั้น ที่ผ่านมา กทม. ได้กำชับให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการดิจิทัลฯ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการด้วยการจัดหาผู้รับจ้างที่จะติดตั้งท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน โดยแบ่งเป็น 4 พื้นที่ คาดจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเส้นทางนำร่องแต่ละพื้นที่ได้ในเดือน ธ.ค. 2562 เพื่อประเมินปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นและนำมาเป็นแนวทางดำเนินการในพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งโครงการนำสายสื่อสารลงดิน มีเป้าหมายดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 ส่วนสายสื่อสารที่มีการแขวนลอยอากาศบนเสาไฟฟ้าในขณะรอการก่อสร้างท่อร้อยสายลงดิน นั้น กทม. มีแผนดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร ร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และผู้ประกอบการวางโครงข่ายสื่อสารทุกราย ร่วมจัดระเบียบแนวสายที่รกรุงรัง โดยรื้อสายเดิมที่ไม่ได้ใช้งานและจัดวางสายใหม่ตามแนวเส้นทางต่าง ๆ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและทัศนียภาพของเมือง

//

ที่มา : กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *