เขตลาดพร้าวปรับปรุงถนนซอยโชคชัย 4

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เขตลาดพร้าวปรับปรุงถนนซอยโชคชัย 4 ตามมาตรฐานของ กทม.
นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กทม. กล่าวว่า ตามที่ประชาชนที่พักอาศัยในซอยโชคชัย 4 ซอย 78 แจ้งว่าได้รับความเดือดร้อนจากการที่เขตลาดพร้าวดำเนินการปรับปรุงถนนในซอย โดยกำหนดสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพัก แต่การดำเนินงานล่าช้า ขณะนี้เพิ่งวางท่อประปาและก่อบ่อพักเสร็จ อีกทั้งที่ผ่านมาเกิดปัญหามลพิษจากการก่อสร้าง นอกจากนี้มีการตั้งข้อสังเกต หากระดับถนนสูงเท่าท่อบ่อพัก พื้นถนนของแต่ละบ้านจะต่ำกว่าถนนที่สร้างใหม่ นั้น สำนักงานเขตฯ ได้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับประชาชนที่กังวลว่าระดับถนนจะสูงกว่าบ้านเรือนว่า ที่ต้องออกแบบและยกระดับถนนให้มีความสูงประมาณ 40 เซนติเมตร เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขตฯ จะดำเนินการปรับปรุงถนนในซอยดังกล่าวตามรูปแบบมาตรฐานของ กทม. ที่กำหนดให้เชื่อมท่อระบายน้ำจากอาคารลงสู่บ่อพักท่อระบายน้ำที่สร้างใหม่ ซึ่งมีระดับต่ำกว่าท่อระบายน้ำทิ้งของบ้านพักอาศัย เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถระบายน้ำได้โดยสะดวก ขณะเดียวกันผู้รับจ้างได้ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนตลอดทั้งซอย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งมีคนงานจัดระเบียบจราจรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การดำเนินงานล่าช้าในช่วงต้น เนื่องจากติดปัญหาอุปสรรคของการเคลื่อนย้ายสาธารณูปโภค อย่างไรก็ตามสำนักงานเขตฯ ได้มีหนังสือประสานผู้รับจ้างเร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว คาดจะแล้วเสร็จในเดือน ม.ค. 2563 สำหรับปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง สำนักงานเขตฯ ได้กำชับผู้รับจ้างให้ใช้รถบรรทุกน้ำฉีดพรมน้ำเป็นระยะ เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองแล้ว

//

ที่มา : กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *