ตม.ชุมพร จับต่างด้าว

ชุดสืบสวน ตม.จว.ชุมพร ตรวจรถประจำทาง บริเวณสถานีขนส่งชุมพรเมืองใหม่ ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร พบคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
หลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 5 ราย
ใช้หนังสือเดินทางของผู้อื่นฯ จำนวน 2 ราย
ใช้หนังสือเดินทางของผู้อื่นฯและใช้ดวงตราหรือแผ่นปะลงตราปลอม จำนวน 4 ราย
รวมทั้งสิ้น 11 ราย ส่ง พงส.สภ.เมืองชุมพร ดำเนินคดีต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *