ตม.มุกดาหาร ขอบคุณหน่วยงาน

วันที่ 14 ม.ค.63 เวลา 10.00 น. ตม.จว.มุกดาหาร ได้จัดประชุมที่ห้องประชุมชั้น 2
อาคารที่ทำการ ตม.จว.มุกดาหาร เพื่อขอบคุณหน่วยบูรณาการร่วมในภารกิจติดตามอุยกูร์ ประกอบด้วย
สภ.เมืองมุกดาหาร, กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร, กก.สส.บก.ตม.4, กก.ตชด.23, กก.ตชด.234, กรมการ-
ปกครอง จว.มุกดาหาร, ทหารพราน, ตำรวจน้ำ กอ.รมน.มุกดาหาร, สภ.นิคมคำสร้อย, ทท.มห. และ
สภ.ดอนตาล พร้อมทั้งประชาชน พลเมืองดี ที่ให้ข่าวสารและแจ้งเบาะแสกรณีชาวอุยกร์ จำนวน 7 คน
ได้หลบหนีออกจากห้องกัก อาคารสถานควบคุมคนต่างด้าว ตม.จว.มุกดาหาร จนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องกักชาวอุยกูร์ได้ครบทุกคน ภายในวันที่ 13 ม.ค.2563 เวลาประมาณ 22.00 น.


ตม.จว.มุกดาหาร ขอขอบคุณในความร่วมมือของหน่วยบูรณาการก าลังร่วมทุกหน่วยงาน
ตลอดจนประชาชน พลเมืองดีชาวจังหวัดมุกดาหารที่ช่วยเหลือด้วยความร่วมมือร่วมใจ ทุ่มเท เสียสละ
จนสามารถจับกุมผู้ต้องกักที่หลบหนีได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *