สำรวจการครอบครองที่ดินของราษฎร

อช.เขาแหลม เร่งรัดการสำรวจการครอบครองที่ดินของราษฎร 17 หมู่บ้าน ให้เสร็จภายใน240 วัน ย้ำ!!ภายใน 240 วัน

นายเทวินทร์ มีทรัพย์ หน.อช.เขาแหลม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3(บ้านโป่ง) กำชับ จนท.ให้เร่งดำเนินการ ตามนโยบาย/ข้อสั่งการของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการสำรวจการครอบครองที่ดินของราษฎร ทั้ง 17 หมู่บ้าน ให้เสร็จภายใน 240 วัน

ทั้งนี้ ได้จัดประชุมคณะทำงานฯ อย่างเข้มข้น เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแก่ราษฎร เพื่อเร่งดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมระดมเจ้าหน้าที่ แบ่งเป็น 9 ชุด เพื่อสำรวจรังวัดที่ดิน โดยมีพื้นที่เป้าหมายที่ต้องดำเนินการ รวม17หมู่บ้าน เนื้อที่กว่า 30,000ไร่

จากนั้น ได้นัดพูดคุยทำความเข้าใจแก่ราษฎร พร้อมตรวจสอบความถูกต้องรูปแปลงของราษฎร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *