ไม่ควรผู้ขาดอำนาจสอบสวนให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

#สมาคมนักปกครองขยับค้านร่างพระราชบัญญัติสอบสวนตำรวจ‼️
#สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย คัดค้าน “ร่าง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ….” ของคณะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. …. ติง!! ไม่ควรผู้ขาดอำนาจสอบสวนให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เตือน!!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *