กทม.ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 กทม.ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ – เตรียมเวชภัณฑ์พร้อมให้บริการประชาชน


นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กทม. กล่าวกรณี นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุเมื่อฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ลอดผ่านไปยังอวัยวะภายในของร่างกาย จะส่งผลให้เกิดการระคายเคือง โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น หอบหืด หรือผู้ที่มีผิวแพ้ง่าย จะเกิดผื่นคันและลมพิษว่า ที่ผ่านมา สนอ. ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์แนะนำการป้องกันปัญหาผลกระทบจากฝุ่นละอองให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ทั้งนี้หากประชาชนมีปัญหาสุขภาพที่มีสาเหตุจากฝุ่นละอองสามารถไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ทั้ง 68 แห่ง ซึ่งได้เตรียมบุคลากรทางการแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ และหน้ากากอนามัย ไว้พร้อมสำหรับให้บริการประชาชน
นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (สนพ.) กทม. กล่าวว่า สนพ. ได้เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยวินิจฉัยและให้การรักษาที่ถูกต้องตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง รวมถึงสั่งการให้เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศที่โรงพยาบาลตากสิน ในวันจันทร์และวันอังคาร โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ในวันพุธ และโรงพยาบาลกลาง ในวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 13.00 – 15.30 น. เพื่อให้คำปรึกษาและนำไปสู่การรักษาพยาบาลอีกทั้งได้เปิดสายด่วนสุขภาพสำนักการแพทย์ โทร.1646 บริการตอบปัญหาและให้คำปรึกษาเรื่องโรคที่มีสาเหตุจากฝุ่นละออง ตลอด 24 ชั่วโมง หรือหากต้องการปรึกษาแพทย์จะประสานต่อไปยังศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ของแต่ละโรงพยาบาลในสังกัด กทม. เพื่อนัดพบแพทย์ ขณะเดียวกันได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักอนามัย สำนักงานเขต และหน่วยงานภายนอก จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ เพื่อให้ความรู้การป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก รวมถึงให้คำแนะนำการสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องแก่ประชาชน
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น ยังได้จัดตั้งคลินิกมลพิษทางอากาศออนไลน์ ผ่านเพจของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ให้ข้อมูลด้านสุขภาพแก่ประชาชน รวมถึงผลิตชุดความรู้เรื่องฝุ่น PM2.5 ในรูปแบบอินโฟกราฟิกและวิดีโอคลิป เผยแพร่ผ่าน Facebook : สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร Facebook : สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. และแอปพลิเคชัน BKK Connect เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ

//

ที่มา : กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *