ครูพบประธานรัฐสภา

๑๕ ม.ค. ๖๓ เวลา ๑๒.๑๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับคณะสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย โอกาสนี้ประธานรัฐสภา ได้กล่าวให้โอวาทแก่คณะว่า อาชีพครู เป็นอาชีพที่มีเกียรติ และมีความสำคัญมาก ขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ให้ดีที่สุด

ในการนี้ ได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช นายอับดุลอายี สาแม็ง ส.ส.ยะลา และนายนพคุณ รัฐผไท ส.ส.เชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้น นายชวน หลีกภัย รับหนังสือ จากนายวีรบูล เสมาทอง ประธานสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย เพื่อนำเสนอแนวทางในการจัดการศึกษาชาติขององค์กรครู พร้อมทั้ง มอบของที่ระลึกแด่ประธานรัฐสภา

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *