ค่ายสุรสีห์ มณฑลทหารบกที่ 17 จัดแข่งขันกีฬาน้องทหารใหม่

กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จับมือร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 17 จัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์น้องๆทหารใหม่ เพราะเราคือ “ครอบครัวเดียวกัน”

วันนี้ (15 มกราคม 2563) พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทหารใหม่ผลัดที่ 2 ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬากลาง กองพลทหารราบที่ 9 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมี รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17 เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 9 ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับกองพัน และกำลังพลในหน่วยฝึกทหารใหม่ทุกนาย เข้าร่วมแข่งขันกีฬากันอย่างสนุกสนาน ซึ่งบรรยายการเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข ความรัก ความอบอุ่น ของครอบครัว “กองทัพบก”

สำหรับกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประกอบด้วย อาทิเช่น กีฬาฟุตบอล แข่งขันเพาะกายทหารใหม่ แข่งชักเย่อ แข่งวิ่งกระสอบ และ แข่งวิ่ง 11 ขา เพื่อต้องการนำสื่อทางด้านกีฬามาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทหารใหม่ ในเรื่องสมรรถภาพร่างกาย รวมถึงยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีทัศนคติทำงานเป็นหมู่คณะ เกิดมิตรภาพอย่างแท้จริง การรู้จักแพ้ รู้ชนะ และรู้จักอภัย อย่างไรก็ตามหวังว่า การแข่งขันกีฬาครั้งนี้จะได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านกีฬาของความเป็นสุภาพบุรุษในสนามกีฬา ซึ่งจะเป็นปัจจัยนำมาประโยชน์อย่างแท้จริง ดังคำขวัญที่ว่า กีฬาคือยาวิเศษ และ “กีฬาสร้างคน คนสร้างกองทัพ กองทัพสร้างชาติ ”

นอกจากนี้เป็นการให้ผู้บังคับบัญชาได้ใกล้ชิดกับทหารใหม่ทุกนาย ซึ่งน้องๆทหารใหม่รู้สึกมีความสุข สนุกสนาน ดีใจที่ผู้บังคับบัญชาได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาให้ได้ผ่อนคลายที่เหน็ดเหนื่อยจากการฝึกมาตลอดระยะเวลา 10 สัปดาห์ พร้อมกันนี้ยังได้มอบรางวัลให้กับนักกีฬาทุกชนิด ในโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจากสมาคมเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย และนักกีฬาเพาะกายของกองทัพบก เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันเพาะกาย

พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 กล่าวว่า การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาทหารใหม่ในครั้งนี้ เพื่อต้องการให้หน่วยทหารภายในค่ายสุรสีห์มีความรักใคร่กลมเกลียว เพราะเราคือ “ครอบครัวเดียวกัน” โดยการนำสื่อทางด้านกีฬามาเป็นตัวกลางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งนี้ทหารใหม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งน้องๆทหารใหม่จะได้ตระหนักถึงความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และความมีน้ำใจนักกีฬาเป็นสำคัญมากกว่าผลการแข่งขัน อีกทั้งเป็นตามนโยบายของ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ดั่งคำกล่าวว่า “S.M.A.R.T Soldiers Strong Army” ที่ต้องการให้กำลังพลออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ความแข็งแรงรอบด้านทั้งสภาพร่างกายและองค์ความรู้ที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มีอุดมการณ์ทหาร มีคุณธรรม จริยธรรม รวมไปถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มุ่งไปสู่ความเป็น Smart Soldier และขยายไปสู่การเป็น Strong army ตลอนจนตอบสนองนโยบายการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกได้อย่างเต็มขีดความสามารถ และเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *