ปค.นครปฐม เข้มโรงแรม วันวาเลนไทน์

นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล ย้ำชัด!! ห้ามหอพัก/อพาร์ตเมนต์ ปล่อยเช่ารายวันแบบโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต ชี้สุ่มเสี่ยงและสร้างความเดือดร้อนรำคาญ ตรวจพบ จับกุม!! บังคับใช้กฎหมายเฉียบขาด

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2563 คณะวิทยากร สสอ. สน.สก. นำโดย ดร.รัฐวิช จิตสุจริตวงศ์ ผอ.สสอ. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลสถานประกอบธุรกิจประเภทโรงแรมฯ ณ หอประชุมอำเภอพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

เวลา 09.00 -14.00 น. ดร.พชรภัทร พึงรำพรรณ หน.กง.พส. และนายกลวัชร จำนงค์จีนารักษ์ จพง.ปค.ปฏิบัติการ ได้บรรยาย ภาพรวม 5 ขั้นตอน การสืบสวน การวางแผนจับกุม
หลักการจับ ค้น ยึด และการทำบันทึกการจับกุม
หลังจากนั้น น.ส.ศิรินภา สมภาร หน.กง.สส.4 และน.ส.สุจิตรา เพียรพานิช จพง.ปค.ปฏิบัติการ ได้บรรยายเรื่องขั้นตอนการสอบสวนคดีอาญาในอำนาจหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง และแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติการจับกุมและการสอบสวนคดีอาญาในสถานการณ์จริง
เวลา 14.00 – 21.00 น. พนักงานฝ่ายปกครองอำเภอพุทธมณฑล ร่วมกับสำนักการสอบสวนและนิติการ ออกตรวจสถานประกอบการธุรกิจประเภทโรงแรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง ในพื้นที่ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อกวดขันกับผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

จากการตรวจสอบพบว่า สถานประกอบการสองแห่ง มีความผิดฐาน ” ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยมิได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน” ตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547 ตามม.4 ม.15 ประกอบ ม.59 จึงได้ทำบันทึกตรวจสอบ และบันทึกการจับกุม นำตัวต้องหา พร้อมด้วยของกลางส่งพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองอำเภอพุทธมณฑล
โดยหลังจากการจับกุม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ขั้นตอนในการทำสำนวนสอบสวนคดีอาญาด้วยการปฏิบัติจริง โดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองอำเภอพุทธมณฑล ได้ทำสำนวนเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งสองราย เพื่อเสนอต่อสำนักงานอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครปฐม และฟ้องคดีที่ศาลแขวงนครปฐม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *