รวยชัยคว้านายกสมาคม สมัยที่

พังงา-รวยชัยคว้าตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงาสมัยที่ 5 แบบไร้คู่แข่ง พร้อมผลักดันพังงาสู่เมืองกีฬา


เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักงานพังงา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงา จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยมีนายรวยชัย กิตติพรหมวงศ์ นายกสมาคมฯเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ตัวแทนชมรมกีฬาต่างๆเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และได้รับเกียรติจากนางรุ้งเพชร รอดแก้ว ผอ.การกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักงานพังงา เป็นตัวแทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม
ซึ่งที่ประชุมได้มีวาระการประชุมที่สำคัญประกอบด้วย การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของสมาคมฯพร้อมกับตัวแทนชมรมกีฬาต่างๆรวม24 ชมรมกีฬาในสังกัดสมาคมฯร่วมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ จากนั้นได้ร่วมทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาปี 2563-2564 ภายใต้ 5ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย กีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ การพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพ การบริหารจัดการองค์กรกีฬา การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา
จากนั้นถึงวาระการเลือกตั้งนายกสมาคมฯที่หมดวาระ โดยที่ประชุมได้เสนอประธานชั่วคราวทำหน้าที่ประธานจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ซึ่งในที่ประชุมได้เสนอชื่อนายรวยชัย กิตติพรหมวงศ์ ประธานสภา อบจ.พังงา ประธานชมรมกีฬายิงปืนจังหวัดพังงา อดีตนายกสมาคมกีฬาฯ 4 สมัย เป็นนายกสมาคมฯต่ออีก 1 วาระ ซึ่งได้รับเสียงรับรองเกือบทั้งห้องประชุม และไม่มีการเสนอชื่อผู้ใดอีก ประธานจึงประกาศให้นายรวยชัย เป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงาในวาระปีบริหาร 2563-2565 และที่ประชุมได้ร่วมกันแสดงความยินดี ซึ่งนายกสมาคมฯได้กล่าวขอบคุณสมาชิกที่ไว้วางใจ โดยจะร่วมกันพัฒนาวงการกีฬาของจังหวัดพังงาให้เจริญก้าวหน้า และจะผลักดันให้จังหวัดพังงาเป็นเมืองกีฬาต่อไป

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *