ปรม. รุ่น 18 มอบหน้ากากอนามัยให้สถาบันพระปกเกล้า

ประธานนักศึกษาหลักสูตรปรม. รุ่น 18 มอบหน้ากากอนามัยให้กับสถาบันพระปกเกล้า

วันนี้ (25 มี.ค.63) นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) นายณัฐพงศ์ รอดมี (ผอ.สำนักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า) รับมอบหน้ากากอนามัย จาก นายภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ (ประธานนักศึกษา หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 18) จำนวน 1,000 ชิ้น โดยสถาบันจะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนต่อไป

#สถาบันพระปกเกล้า

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *