ตรวจความเรียบร้อยห้องประชุมพระสุริยัน

๒๒ พ.ค.๖๓ เวลา ๑๑.๕๐ น.ณ ห้องประชุมพระสุริยัน ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา
นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง

พร้อมด้วยวิปฝ่ายรัฐบาล วิปฝ่ายค้าน และคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตรวจความเรียบร้อยห้องประชุมพระสุริยัน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *