ไพลิน-ร.ต.ต.วิรัช เปิด “ตลาดปันสุข โควิด-19 เราไม่ทิ้งกัน”

รับฟรี อาหารสด-ผลไม้
นครสวรรค์ วันที่ 21 พ.ค.63 เวลา 17.00 น. นายกไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก, ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรีฯ และเจ้าของกิจการปลาร้าจ่าวิรัช, จ่าวิรัช Outlet เปิด “ตลาดปันสุข โควิด-19 เราไม่ทิ้งกัน” เพื่อแจกฟรี ให้ประชาชนทุกครัวเรือนในพื้นที่ตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ให้นำคูปองมาแลกรับอาหารสดได้ฟรี เช่น หมู ไก่ กุ้ง ปลาหมึก ผัก และผลไม้ใหม่สดจากสวน เพื่อนำไปปรุงอาหาร

โดยมีประชาชนมารับอาหาร-ผลไม้สดประมาณ 2 พันคน ผู้ร่วมงานทุกคนต้องผ่านการคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยต้องผ่านการตรวจจากเครื่องวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และจัดระเบียบด้วยความสงบเรียบร้อย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *