บริษัทไทยเรยอน นำของใช้ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

บริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) นำของใช้จำเป็นและเครื่องอุปโภค บริโภค เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ต. หัวไผ่ จังหวัดอ่างทอง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น #ด้วยความห่วงใยจากใจไทยเรยอน

 

Thai Rayon Public Company Limited brought necessities and consumables to visit bed patients in Hua Phai Subdistrict, Ang Thong Province. In order to have a better quality of life # With concern from Thai Rayon heart
ภาพ-ข่าว อภิวัฒน์ กุลคำ ผู้สื่อข่าวจังหวัดอ่างทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *