ผู้ใหญ่บ้านนำทีมงาน อสม.ออกแจกทราย อะเบทป้องกันไข้เลือดออกในหมู่บ้าน

วันที่30​ มิถุนายน​ 2563​ นาย.ปัญญาราตรี​ ผุ้ใหญ่บ้านหมู่ที่12​ ตำบลแสวงหา​ อำเภอแสวงหา​ จังหวัดอ่าวทอง​ พร้อม​กับ​ อ.ส.ม., จิตอาสา​ แจกทรายอะเบตเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ความรู้และป้องกันโรคไข้เลือดออก​  ภายในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่พร้อม อสม. ออกให้ความรู้ พร้อมแจกทรายอะเบท พ่นหมอกควัน พ่นละอองฝอย บริเวณชุมชนดังกล่าวเพื่อกำจัดยุงลาย และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

โดยก่อนจะดำเนินการ ได้ใช้รถประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำแก่ประชาชน ให้ปิดภาชนะอาหาร ภาชนะกักเก็บน้ำ เปิดประตูหน้าต่างเพื่อรอรับละอองฝอยให้เข้าไปจับหรือเคลือบกับฝาผนังตัวบ้านสำหรับตัวพี่น้องประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัยและหลีกเลี่ยงละอองฝอยและถ้าละอองฝอยสัมผัสผิวหนังให้ล้างทำความสะอาดด้วยสบู่ให้เรียบร้อย และขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้าน ทำลายภาชนะที่ไม่ใช้แล้วไม่ให้มีน้ำขัง ภาชนะที่กักเก็บน้ำต้องมีฝาปิด เปลี่ยนน้ำในแจกันทุก 7 วัน ใช้ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำในภาชนะที่มีน้ำขัง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประธานและคณะกรรมการชุมชนรวมทั้งประชาชนที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างดี

//

ภาพ-ข่าว สัมพันธ์ น้ำทอง ผู้สื่อข่าวจังหวัดอ่างทอง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *