รร.กรรณสูตศึกษาลัย เปิดเรียนวันแรก

เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19


บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกที่โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อ.เมืองสุพรรณบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรดานักเรียน ต่างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยนายราชันย์ ทิพเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมว่า ทางโรงเรียนมีความพร้อม 100% เพราะมีการซักซ้อมความเข้าใจกับคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกคน สำหรับนักเรียน จะมีการกำหนดจุดในการเดิน การนั่ง การเข้าแถวเคารพธงชาติ ด้วยการติดสติ๊กเกอร์ ส่วนเรียนการสอน ขานรับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโรโรนา 2019 (COVID-19) โดยโรงเรียนได้เปิดการสอนแบบ Learning by KS Model เรียน 5 วัน หยุด 9 วัน นักเรียนจะมาเรียนสลับกันเป็นตอน ก และตอน ข จะลดความแออัด โดยจะมีนักเรียนมาเรียนวันละ 1,400 คน จัดกิจกรรมการเรียนระบบออนไลน์ที่บ้าน จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานเครือข่ายผู้ปกครอง
ด้านนายกฤษกร รอดหงษ์ทอง นักเรียนชั้นม.3/3 กล่าวว่า ตื่นเต้นและดีใจที่ได้มาโรงเรียน ซึ่งการเรียนออนไลน์ ก็ดีแต่ไม่เหมือนได้มาเจอคุณครูที่โรงเรียน ก็ขอให้เพื่อนไปปฎิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างด้วย เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง และคนรอบข้าง

อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองถึงการจัดการเรียนการสอนช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 นำข้อมูลมาเป็นสารสนเทศเพื่อการเตรียมการวางแผนบริหารจัดการต่อไป

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *