มอบอุปกรณ์กีฬา

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid 19) เริ่มคลี่คลายลง สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา ได้เริ่มขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริม และ สนับสนุน ให้เยาวชน ประชาชน ในพื้นที่ต่างๆ ของจ.พังงา ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด สร้างความรัก ความสามัคคี โดยใช้กิจกรรมทางด้านกีฬา เป็นสื่อนำ จึงได้ออกมอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ขึ้น มาในครั้งนี้ โดยการดำเนินการของ

ผอ.รุ้งเพชร รอดแก้ว ผอ.กกท.พังงา , นายสมบัติ จินดาพล อุปนายกสมาคมกีฬาจ.พังงา , นายธวัชชัย วิญญัติติกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจ.พังงา , นายสุทธิพงศ์ โกยสกุล ประธานชมรมฟุตบอล จ.พังงา และผู้บริหาร ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬา ให้แก่เยาวชนที่สนามกีฬาอำเภอกะปง และเทศบาลตำบลบางนายสี อ.ตะกั่วป่า โดยมี นายสมชาย ประเสริฐพรพงศ์ นายกเทศบาลตำบลบางนายสี และนายบรรพต ตันติเพชราภรณ์ (โกเซง) ตัวแทนอำเภอกะปง รับมอบ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *