วัดเถรพลายจัดงานบุญประเพณีอุ้มหลวงพ่อดำสรงแม่น้ำท่าจีน

ถวายเป็นพระพุทธบูชาก่อนวันเข้าพรรษา

 
ที่วัดเถรพลาย ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานบุญประเพณีอุ้มหลวงพ่อดำลงสรงแม่น้ำท่าจีน ที่ทำสืบทอดการมาหลายชั่วอายุคน และเกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเก่าแก่กว่า 300 ปี และยังจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาก่อนวันเข้าพรรษา ตามความเชื่อของชาวบ้านที่มาร่วมพิธีอันเชิญหลวงพ่อดำลงสรงแม่น้ำท่าจีน จะนำสิ่งไม่ดีลอยไปกับสายน้ำ จากนั้นจะมีแต่สิ่งดีๆกลับมา ทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขึ้น คิดสิ่งใดสมปรารถนา และยังเป็นสรรพสิริมงคลแก่เกษตรกร รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากลของจังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วย
แต่เดิมงานบุญประเพณีดังกล่าวนี้ได้สูญหายไปเป็นระยะเวลาหลายสิบปี ต่อมาปี 2557 พระครูพิสุทธิรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเถรพลาย พร้อมคณะสงฆ์และชาวบ้าน ได้ร่วมกันฟื้นฟูขึ้น โดยจัดให้มีพิธีบวงสรวง พิธีกวนข้าวทิพย์ พิธีเทศมหาชาติทรงเครื่องประกอบพระเวสสันดรชาดก พิธีห่มผ้า 8 สี ถวายองค์พระเจดีย์สมัยกรุงศรีอยุธยา และการละเล่นพื้นบ้าน
ด้านนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่างานดังกล่าวถือว่าเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีให้ชาวงสุพรรณบุรีอีกทางหนึ่ง จึงถือเป็นมิติหนึ่งในการดึงศักยภาพทางวัฒนธรรมของชุมชนมาเป็นทุน เพิ่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้ชัดเจนขึ้น

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *