พังงา เปิดเทอมวันแรกคึกคัก

ผู้ปกครองแห่นำบุตรหลานมาส่งเข้าเรียน โรงเรียนวางมาตรการป้องกันโควิด-19


เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการเปิดเทอมวันแรกพบว่า ได้มีเด็กนักเรียน เดินทางมาโรงเรียนด้วยรถประจำทาง และผู้ปกครองนำนักเรียนมาส่ง ถึงหน้าโรงเรียน โดยทางโรงเรียนได้มีการวัดอุณหภูมิของเด็กนักเรียนก่อนเข้ามาในโรงเรียน ซึ่งไม่พบว่ามีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 และให้นักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยในโรงเรียนตลอดเวลาและต้องมีการเว้นระยะห่างเวลานั่งเรียน 1 เมตร ซึ่งทางโรงเรียนยังมีอ่างล้างมือสร้างขึ้นตามจุดโรงเรียนต่างๆให้นักเรียนสามารถล้างมือได้ตลอดเวลา และทางโรงเรียนก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในโรงเรียน การกินอาหารกลางวันร่วมกันต้องนั่งแยก รวมไปถึงโรงเรียนยังแนะนำนักเรียนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดอีกขั้นหนึ่ง


นายสถิตย์ ทรายทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมในช่วงเปิดภาคเรียนวันแรกโดยทางโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียนไปจนถึงภายในโรงเรียนโดยที่ประตูโรงเรียนได้มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิและให้เด็กนักเรียนทุกคนล้างมือก่อนเข้าโรงเรียนพร้อมสวมใส่หน้ากากอนามัยและ และให้ผู้ปกครองมีการแสกนโปรแกรมชัยชนะก่อนเข้าโรงเรียนโดยในวันนี้ทางโรงเรียนได้แบ่งนักเรียนครึ่งหนึ่งของโรงเรียนโดยให้เด็กนักเรียนทุกชั้น โดยช่วงชั้นที่หนึ่งมาโรงเรียนและจะแบ่งครึ่งเป็นสองส่วนห้องหนึ่งประมาณ 20 กว่าคนและภายในห้องจะมีการเว้นระยะห่างให้นักเรียนมีความปลอดภัยพร้อมทั้งให้เด็กนักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อควบคุมไม่ให้มีการเกิดโรคระบาดขึ้นซึ่งในวันแรกนี้มีเด็กนักเรียนมาโรงเรียนประมาณ 500 กว่าคน

//

ที่มา : อโนทัย งานดี/พังงา

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *