กวดขันจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าริมถนนประชาสงเคราะห์ – ตลาดห้วยขวาง

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 กทม. ชี้แจง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกวดขันจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าริมถนนประชาสงเคราะห์ – ตลาดห้วยขวาง
นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตดินแดง กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์วิจารณ์การตั้งแผงค้ากีดขวางบนทางเท้าบริเวณถนนประชาสงเคราะห์และตลาดห้วยขวาง เขตดินแดง รวมทั้งจอดรถขายสินค้าริมถนนไปถึงตลาดห้วยขวาง สร้างความเดือดร้อนให้ผู้ใช้ทางเท้าและทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ว่า สำนักงานเขตดินแดงได้ตรวจสอบแล้ว พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ผู้ประกอบการได้เช่าอาคารของ กคช. ซึ่งตั้งอยู่ริมทางเท้าถนนประชาสงเคราะห์ และได้ลักลอบนำอุปกรณ์ทางการค้า รวมถึงสินค้าไปตั้งวาง บริเวณหน้าร้านทั้งบนทางเท้าและผิวจราจร นอกจากนี้ ยังมีผู้ค้ารถเข็น รถเร่ ลักลอบจำหน่ายสินค้าบนผิวการจราจรอันเป็นทางสาธารณะ สำนักงานเขตฯ จึงได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวัง กวดขันไม่ให้มีผู้ค้าฝ่าฝืน ลักลอบจำหน่ายสินค้า หากพบการฝ่าฝืนลักลอบทำการค้าจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 อย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กคช. สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง เพื่อจัดระเบียบตามอำนาจหน้าที่ในบริเวณดังกล่าวต่อไป

//

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *