กทม. ชี้แจง เขตบางแคแก้ปัญหารุกล้ำลำรางสาธารณะ

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 กทม. ชี้แจง เขตบางแคแก้ปัญหารุกล้ำลำรางสาธารณะ เพื่อประโยชน์การระบายน้ำอย่างยั่งยืน
นางพวงเพ็ญ ชื่นค้า ผู้อำนวยการเขตบางแค กทม. กล่าวกรณีประชาชนที่พักอาศัยในหมู่บ้าน เขตบางแค ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากมีบ้านที่อยู่ติดกับลำรางสาธารณะ ได้ถมดินลงในลำราง พร้อมสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ ทำให้ลำรางสาธารณะดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นทางระบายน้ำได้ว่า

สำนักงานเขตบางแค ได้ตรวจสอบบริเวณลำรางสาธารณะดังกล่าว พบการก่อสร้างอาคารรุกล้ำที่สาธารณะตลอดแนวลำรางสาธารณะ ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบผู้เป็นเจ้าของอาคาร เพื่อมีหนังสือเชิญเจ้าของอาคารเข้ามาโต้แย้งสิทธิ์พร้อมพยานหลักฐานต่าง ๆ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากคำโต้แย้งของเจ้าของอาคารไม่สามารถรับฟังได้ สำนักงานเขตฯ จะรวบรวมเอกสารออกคำสั่งให้รื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำลำรางสาธารณะออกทั้งหมด ซึ่งตามกฎหมาย หากเจ้าของอาคารฝ่าฝืนจะส่งเรื่องให้สถานีตำรวจนครบาลหลักสองดำเนินคดีเจ้าของอาคารที่ก่อสร้างอาคารรุกล้ำลำรางสาธารณะ เมื่อผลคดีเป็นที่สิ้นสุดให้รื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำลำรางสาธารณะ สำนักงานเขตฯ จะเข้าดำเนินการขุดลอกลำรางสาธารณะ เพื่อประโยชน์การระบายน้ำอย่างยั่งยืนต่อไป

//

ที่มา : กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *