ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาทางเท้าริมถนนซอยพัฒนาการ 4

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาทางเท้าริมถนนซอยพัฒนาการ 4นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ภาพทางเท้าริมถนนบริเวณซอยพัฒนาการ 4 โดยระบุ “ป้ายเตี้ย-บาทวิถีแคบ-ถนนเขรอะ-สายไฟรกรุงรัง” ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาในบริเวณดังกล่าวว่า สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่หน่วยเบสท์เข้าดำเนินการแก้ไขจัดเก็บสายสื่อสารรกรุงรังในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว และจะประสานการไฟฟ้าเขตบางกะปิดำเนินการต่อไป กรณีป้ายบอกซอยอยู่ในระดับต่ำ จะประสานสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. ส่วนทางเท้าแคบจะประสานสำนักการโยธา กทม. พิจารณาแก้ไข ตลอดจนกรณีทางเท้าชำรุดที่เกิดจากการรื้อถอนอาคารในบริเวณดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้ สำนักงานเขตฯ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่อย่างเคร่งครัด

//

ที่มา : กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *