กำชับหน่วยงานสาธารณูปโภคบำรุงรักษาผิวจราจร

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 กำชับหน่วยงานสาธารณูปโภคบำรุงรักษาผิวจราจร – เพิ่มความปลอดภัยในบริเวณก่อสร้างรถไฟฟ้า
นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวกรณีสื่อมวลชนเสนอข่าว ปัจจุบันถนนหลายสาย ในพื้นที่กรุงเทพฯ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า ซึ่งจำเป็นต้องขุดเปิดพื้นผิวการจราจร ประกอบกับมีฝนตกบ่อยครั้ง ส่งผลให้ผิวถนนชำรุดหลายจุด เป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนว่า สำนักการโยธา ได้ตรวจสอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำและประสานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในการบำรุงรักษาผิวจราจรระหว่างก่อสร้างให้มีสภาพดี โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อรับทราบปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น ระหว่างสำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าในพื้นที่ รวมถึงหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย รฟม. บริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ และผู้รับจ้าง เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการฯ รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้า โดยเฉพาะปัญหาด้านการจราจร ซึ่งสำนักการโยธาได้ขอความร่วมมือ รฟม. และผู้รับจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างควบคู่ไปกับการซ่อมแซมพื้นผิวจราจร รวมทั้งทำความสะอาดพื้นผิวจราจร ดูแลทางเดินเท้า ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายทางเบี่ยงทางเลี่ยง ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก ตลอดจนเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้สัญจรบริเวณโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าอีกด้วย

//

ที่มา : กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

 

About news-town 14735 Articles
ข่าวสาร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*