ตำรวจภูธรภาค1 ยุทธการ “ขุดรากถอนโคน”

โค่นต้นตอยาเสพติด และฟอกเงิน


ตามนโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งระบบ ด้วยการบังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัด ปราบปรามขยายผล ยึดทรัพย์ ตัดวงจร รวมทั้งการฟอกเงิน โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด สตช.จึงกำหนดให้มีการปฏิบัติการปราบปราม ขยายผล ยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติดอย่างน้อยเดือนละ 1 เครือข่าย เพื่อทำลายเครือข่ายนักค้ายาเสพติด จับกุมบุคคลที่มีหมายจับ ปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายและเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายสำคัญ เพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายดังกล่าว

ภ.1 โดย พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1 จึงได้กำหนดการปฏิบัติการภายใต้ยุทธการ “ขุดรากถอนโคน โค่นต้นตอยาเสพติดและฟอกเงิน ตำรวจภูธรภาค 1” เพื่อดำเนินการต่อเป้าหมายเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่

ลพบุรี วันที่ 31 ก.ค.63 เวลา 12.00 น. พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1 เป็นประธานการแถลงผลการปฏิบัติภายใต้ยุทธการ “ขุดรากถอนโคน โค่นต้นตอยาเสพติดและฟอกเงิน ตำรวจภูธรภาค 1” ของ ภ.จว.ลพบุรี โดยมีนายบัญฑิต ลีลาพตะ ผอ.ส่วนอำนวยการบังคับใช้กฏหมาย ป.ป.ส.ภาค 1, ตร.ภ.จว.ลพบุรี โดย พ.ต.อ.สุเมธ ปุณสีห์ รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี รรท.ผบก.ภ.จว.ลพบุรี, พ.ต.อ.สมบูรณ์ สุขศรีดาวเดือน ผกก.สส.ภ.จว.ลพบุรี, หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.ลพบุรี ร่วมแถลงผลการปฎิบัติ ณ บริเวณหน้าห้อง ศปก.ภ.จว.ลพบุรี

โดยมีผลการจับกุมผู้ต้องหาความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด จำนวน 15 ราย พร้อมตรวจยึดทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ และ พ.ร.บ.ฟอกเงิน ดังนี้ รถยนต์ จำนวน 4 คัน มูลค่า 1,650,000 บาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 8 คัน มูลค่า 201,000 บาท เงินสด ทองคำรูปพรรณ และอื่น ๆ มูลค่า 290,850 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,141,850 บาท ร่วมการแถลงผลการปฎิบัติดังกล่าว ณ บริเวณหน้าห้อง ศปก.ภ.จว.ลพบุรี

สระบุรี นอกจากนี้ ได้ดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ จว.สระบุรี ตรวจยึดทรัพย์สินดังนี้ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 21 เล่ม(มีเงินหมุนเวียนในบัญชี 20 ล้านบาท), บัตรเอทีเอ็ม จำนวน 11 ใบ, สัญญาเงินกู้ จำนวน 14 ฉบับ วงเงินประมาณ 600,000 บาท, หนังสือสัญญาเช่าบ้าน, เช่าตึกแถว จำนวน 1 ฉบับ ร่วมแถลงผลการปฎิบัติ ณ บริเวณหน้าห้อง ศปก.ภ.จว.ลพบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *