ฝึกอบรมสืบสวนสอบสวนการบังคับใช้กฎหมาย พนักงานฝ่ายปกครอง

#DOPA #CRIMINAL #INVESTIGATION #SIMULATION #TRAINING #DOPA #CIST

วันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2563 ดร.รัฐวิช จิตสุจริตวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนคดีอาญา และนายศักดิ์สิทธิ์ ภูมูลเมือง หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา1 พร้อมคณะวิทยากรส่วนการสอบสวนคดีอาญา สำนักการสอบสวนและนิติการ ได้มาบรรยายตาม “โครงการฝึกอบรมสืบสวนสอบสวนการบังคับใช้กฎหมาย ในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง จังหวัดกำแพงเพชร” ซึ่งส่วนการสอบสวนคดีอาญาได้จัดหลักสูตรการอบรมรูปแบบใหม่ขึ้น เป็นการฝึกอบรมภาคปฏิบัติในสถานการณ์จำลองให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนบังคับใช้กฎหมายอย่างแท้จริง

#DAY1 เวลา 09.00 น. นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม จากนั้น ดร.รัฐวิช จิตสุจริตวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนคดีอาญา พร้อมคณะวิทยากรได้บรรยายในหัวข้อ #การตรวจสถานประกอบการในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง
เวลา 13.00 น. คณะวิทยากรได้นำผู้เข้าอบรมฝึกทำการตรวจสถานประกอบการโรงแรมและร้านค้าของเก่าในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร จำนวน 4 แห่ง
ต่อมาเวลา 21.00 น. คณะวิทยากรได้นำผู้เข้าอบรมฝึกทำการตรวจสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร จำนวน 2 แห่ง

#DAY2 เวลา 09.00 น. คณะวิทยากรได้บรรยายในหัวข้อ #การจับค้นยึด #การรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ (Evidence Gathering) #การบริหารสื่อมวลชน และ #หลักการจัดทำบันทึกการจับกุม
เวลา 13.00 น. คณะวิทยากรได้ทำการจำลองสถานการณ์ให้ผู้เข้าอบรมเข้าตรวจค้น ปฏิบัติการจับกุมคนร้ายคดียาเสพติด และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ หลังจากนั้นได้ให้ผู้เข้าอบรมนำพยานหลักฐานต่างๆ ที่ได้รวบรวมมาจัดทำบันทึกการจับกุมพร้อมเอกสารประกอบ ซึ่งผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถทำบันทึกการจับกุม พร้อมรายการของกลาง ภาพถ่ายและเอกสารประกอบได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง

#DAY3 เวลา 09.00 น. คณะวิทยากรได้บรรยายในหัวข้อ #หลักการจัดทำสำนวนเปรียบเทียบปรับ #หลักการจัดทำการสอบสวนคดีอาญาในเขตอำนาจศาลแขวง
เวลา 13.00 น. คณะวิทยากรได้ทำการจำลองสถานการณ์สมมติการจับกุมสถานประกอบกิจการโรงแรมให้ผู้เข้าอบรมจัดทำการสอบสวนคดีอาญาตามโจทย์ที่สมมติขึ้นพร้อมเอกสารประกอบต่างๆ ซึ่งผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถทำสำนวนคดีอาญาในเขตอำนาจศาลแขวงได้สำเร็จเป็นอย่างดี

ในส่วนของ “โครงการฝึกอบรมสืบสวนสอบสวนการบังคับใช้กฎหมาย ในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง จังหวัดกำแพงเพชร” นั้นเป็นประโยชน์อย่างมากแก่ผู้เข้าอบรม ทำให้พนักงานฝ่ายปกครองจังหวัดกำแพงเพชรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนสอบสวนคดีอาญา รวมไปถึงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่และการรักษาความสงบเรียบร้อยในอำนาจหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครองในพื้นที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สำหรับฝ่ายปกครองส่วนภูมิภาคที่สนใจฝึกอบรมด้านการสืบสวนสอบสวนการบังคับใช้กฎหมายให้แก่เจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครองของตน สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนการสอบสวนคดีอาญา สำนักการสอบสวนและนิติการ

__________________________
#สสอ. #ส่วนการสอบสวนคดีอาญา
#DOPA #CIST
#เชี่ยวชาญการดำเนินคดีอาญาประชาชนได้รับความเป็นธรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *